Program WDC


Program  turnieju.

I BLOK start godz. 08.30,  rejestracja godz. 07:15-8:00

do lat 9  "brąz"   (WA, C, POLKA)

10-11 lat "brąz"  (WA, Q, C, Jv)

do lat 9 klasa H - (WA, Q, C, POLKA)

10-11 lat klasa H - (WA, Q, C, Jv)

10-11 lat klasa  G - (WA, WW, Q , C, S, Jv)

12-13 lat klasa H - (WA, Q , C, Jv)

10-11 lat klasa F - (WA, WW, Q, C, S, Jv)

10-11 lat klasa E - (WA, WW, Q, C, S, Jv)

12-13 lat klasa F -  (WA, WW, Q, C, S, Jv)

12:13 lat klasa E  - (WA, T, WW, Q, C, S, R, Jv)

12-13 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

12-13 lat klasa D - (C, S, R, Pd, Jv)

14-15 lat klasa C - (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat klasa C - (C, S, R, Pd, Jv)

POW. 15 A - WA, T, WW, F, Q

POW. 15 A - C, S, R, PD, J

 

II BLOK start godz.12:00,  rejestracja godz.10:30-11:30

14-15 lat klasa F+E - (WA, T, WW, Q, C, S, R, Jv)

14-15 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat klasa D - (C, S, R, PD, JV)

pow.15 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

pow.15 lay klasa D - (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat klasa C - (WA, T, WW, F, Q)

pow. 15 lat klasa C - (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat klasa B - (WA, T, WW, F, Q)

pow. 15 lat klasa B - (C, S, R, PD, JV)

12-13 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

16-18  lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

16-20 lat ( Under 21)  European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

 

III BLOK start godz.17:00, rejestracja godz.15:30-16:30

12-13 lat ( Under 14) European Latin Cup  WDC AL (C, S, R, PD, JV)

14-15 lat ( Under 16) European Latin Cup WDC AL  (C, S, R, PD, JV)

Eliminacje 16-18 lat ( Under 19) European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

Eliminacje pow. 19 lat ADULT  European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD,JV)

 

IV BLOK start godz.20:00, rejestracja godz. 18:30-19:30

1/2 finału 16-18 lat ( Under 19) European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

1/2 finału 16-20 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

1/4 finału i finał ADULT  European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)